SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
dim`pa verb damp, dumpit el. dimpt, pres. dimper dimp·erofta med partikelnner falla tungt och över­raskande Nollen tegel­panna damp ner all­deles fram­för honomhon damp i vattnetäv. bildligto­väntat uppenbara sig släktingarna damp ner på sommar­ställetdimpa (ner) (i/på ngt)sedan 1651ljud­härmande; jfr sv. dial. dumpa ’falla tungt; gå klumpigt’; jfr dumpa Subst.:vbid1-135298dimpande