SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
dispergera [-ge´-] verb ~de ~t dis·perg·er·ar1sprida sig på o­lika frekvenser särsk. om ljus mindre brukl.fys.dispergerasedan 1931av lat. disper´gere ’skingra; sprida’ 2fördela (sig) i form av småpartiklar i ett medium vanligen en vätska fys.kem.JFRcohyponymfinfördela olje­klumparna efter ut­släppet har nu dispergeratdispergera (ngt)sedan 1940Subst.:vbid1-135821dispergerande, vbid2-135821dispergering; dispersion