SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
dissektion [-∫o´n] substantiv ~en ~er dis·sekt·ion·ensönder­delning (av kropp) för anatomiskt studium med.dissektionsborddissektionskniväv. bildligtnog­grann analys eller granskning opponentens dissektion av av­handlingendissektion (av ngt)sedan 1759