SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
dissertation [-∫o´n] substantiv ~en ~er dis·sert·at·ion·endiss.1(doktors)avhandling som görs till före­mål för disputation bok.pedag.vetenskapl.en dissertation (om ngn/ngt/SATS)sedan 1850av lat. disserta´tio ’ut­veckling; fram­ställning’, till disserta´re ’ut­veckla grundligt’ 2disputation mindre brukl.pedag.tid.sedan 1818