SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
dissimile´ra verb ~de ~t dis·sim·il·er·ar1vanligen pass. el. perf. part. bryta ner (energi­rika ämnen) så att energi av­går kem.MOTSATSantonymassimilera 2 dissimilera ngtsedan 1895bildn. till lat. dissim´ilis ’o­lika’; jfr assimilera, simili 2vanligen pass. el. perf. part. göra (språk­ljud) mindre likt om­givningen språkvet.MOTSATSantonymassimilera 1 dissimilera ngtsedan 1875Subst.:vbid1-135927dissimilerande, vbid2-135927dissimilering; dissimilation