SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
distansminut [-aŋ`s-el.-an`s-] substantiv ~en ~er di·stans|­min·ut·ensjö­mil dvs. 1852 m; äv. kallad ”nautisk mil” mått.rum.sjö.ett par distansminuter från landsedan 1896