SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
division [-∫o´n] substantiv ~en ~er di·vis·ion·en1räkne­operation i syfte att få fram hur många gånger en viss storhet inne­hålls i en annan ett av de fyra enkla räkne­sätten mat.tid.JFRcohyponymadditioncohyponymmultiplikationcohyponymsubtraktion om man delar 15 med 3 går divisionen jämnt ut och ger 5 till resultatdivision ((av TAL) med TAL)sedan 1655av lat. divi´sio ’delning’, till divi´dere, se dividera 2större militär enhet som är samman­satt av o­lika trupp­slag och har förmåga att operera själv­ständigt; om­fattande 15 000–30 000 man särsk. vid beskrivning av ut­ländska förh.mil.JFRcohyponymfördelning 2 en invasion skulle kräva 25 divisionerpå det södra front­avsnittet fanns bara tre divisioner i reservi svenska krigs­makten om o­lika lägre förband in­om ett vapen­slagen division jakt­flyg om åtta planspec. (före 1970-talet) om styrka av bataljons storlek in­om artilleriet och luft­värnetäv. om av­delning in­om vissa större före­tag el. (förr) i hov­rätternaförlagets division för läro­medelen division (ngt/ngra), en division (om ngt/ngra)sedan 1679; 1960 i bet. ’av­delning in­om före­tag’3nivå in­om serie­system i vissa lag­sporter, t.ex. fot­boll och is­hockey; ibl. inte om den högsta nivån sport.i division 2 södra spelades på sön­dagen fyra matcherlaget kom sist i Elitserien och flyttades ner till division 1ofta bildligt om nivå in­om an­dra om­rådenhan är en fram­stående sångare, men han spelar naturligtvis inte i samma division som Pavarottidivision (TAL)sedan 1917; den bildliga bet. åtm. sedan 19874en stor grupp av besläktade organismer dvs. av växter, svampar, alger el. bakterier (men inte djur), mellan rike och klass, i biologiska klassificerings­system bot.JFRcohyponymrike 2cohyponymklass 1cohyponymstam 3 subdivisiondivisionen mossorsedan åtm. 1990