SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
djinn [djin´] substantiv ~en ~er [djin´-] djinn·enöver­naturligt väsen som lyder den människa som har kontroll över det; i arabisk folk­tro sag.sedan 1908plur.form av arab. (d)jinni ’ande, demon’