SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1djup adjektiv ~t 1som har stort av­stånd mellan yta och botten och vanligen inte är massiv utstr.MOTSATSantonym1grund JFRcohyponym2bråddjup djup snöhöga berg och djupa dalarhon sjönk djupt ner i sanden (adv.)äv. neutraltsom har visst av­stånd mellan yta och botten meterdjupsjön är 40 m djupäv.som inne­bär av­sevärd (tänkt) förflyttning ned­åt en djup bugningen djup ur­ringningdra ett djupt ande­tagäv. bildligtJFRcohyponym1djup 4 en djup form­svackahan sjönk allt djupare ner i elände (adv.)för­domarna sitter djupt (adv.)titta för djupt i glasetseglas 2 vara ute på djupt vattensevatten 1 sedan mitten av 1300-taletGotlands-Lagenfornsv. diuper; gemens. germ. ord, besl. med doppa, döpa 2som har stor ut­sträckning in­åt dvs. horisontellt i stället för vertikalt utstr.JFRcohyponymbred 1cohyponymlång 1cohyponymtjock 1 en djup bok­hylla för pärmaren djup grottadjupt inne i skogen (adv.)fienden trängde djupt in i landet (adv.)äv. neutraltbyrån är 60 cm bred och 40 cm djupäv. bildligtJFRcohyponym1djup 4 han såg henne djupt i ögonen (adv.)de djupa ledense3led 1 gå ngn djupt till sinnessesinne 2 sedan 16953som har låg ton­höjd och fyllig klang musikden djupa cello­stämmanäv. om färgintryckdjuprödsedan 17394(känslomässigt eller intellektuellt) in­trängande eller grund­läggande admin.psykol.MOTSATSantonymytligantonym1grund djupsinnigdjuptänktdjup respekti djupaste förtvivlandjup miss­troen djupare syn på människanden djupare inne­börden i på­ståendetdjupast sett förhåller det sig så här (adv.)äv. om personsom har förmåga till in­trängande analys hon är en djup naturäv. om själsligt medvetandetillstånd då kontakten med om­världen är bruteni djupa tankardjup sömndjup dvalaäv. mer all­mänt förstärkandeen djup krissedan 1420–50Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)
2djup substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en djup·et1ställe med stort av­stånd mellan yta och botten geogr.geol.rum.bråddjuphavsdjupdjupen söder om Venströmmarna drog honom bort från stranden ner i djupetäv. neutraltav­stånd från ytan här når fjorden 1300 meters djuppå 15 famnars djupäv. bildligthans eländes djupngts djup, ett djup (på MÅTT)sedan mitten av 1300-taletÖstgöta-Lagenfornsv. diup; till 1djup 2ut­sträckning i riktning in­åt dvs. horisontellt i stället för vertikalt; i fråga om naturlig el. konventionell riktning utstr.JFRcohyponymbredd 1cohyponymlängd 1cohyponymhöjd 1cohyponymdjupled en teater­scen med stort djupgruppera styrkorna på djupetäv. om skenbar ut­sträckningskärpedjuptavlan saknar djupspec. betraktat från naturlig fram­sida e.d.horisontell ut­sträckning bort­åt hyllans djup är 30 cmäv. bildligtfolkdjupsedan 17853egentligt och grund­läggande inne­håll komm.psykol.JFRcohyponym1kärna 1cohyponymväsentlighet gå på djupet med fråganhon klagade ur djupet av sitt hjärtaäv.förmåga till tänkande och in­trängande analys han har många goda idéer men han saknar djupsedan ca 1800Längst nere i djupet måste du värja ditt liv.Karl Vennberg, Du måste värja ditt liv (i Fiskefärd, 1949)