SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
doktore´ra verb ~de ~t dokt·or·er·arbedriva studier och forskning för doktors­examen pedag.doktorera i teoretisk fysikhan doktorerar på Shakespeares sonetteribl. äv. (o­egentligt)disputera han tänker doktorera i majdoktorera (i/på ngt)sedan 1647Subst.:vbid1-136694doktorerande, vbid2-136694doktorering