SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
do´risk adjektiv ~t dor·isksom har att göra med dorerna arkit.land.JFRcohyponymjoniskcohyponymkorintisk spec. om den byggnads­stil (kolonn­ordning) som ut­vecklades av dorerna och som räknas som den äldsta av den grekiska arkitekturens huvudstilarsedan 1745av grek. dorikos´ med samma betydelse