SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
dos substantiv ~en ~er dos·enmängd (av ngt) som ges eller erhålls vid ett till­fälle särsk. om medicin resp. gift utstr.morfindosstråldosöverdosöka dosenminska dosenen dödlig dos smärt­stillande medelen enligt experterna o­farlig dos strålningäv. bildligten rejäl dos humori små doser är NN roligdet är bäst om hon får veta sanningen i små doseren dos (ngt), en dos (av ngt)sedan 1734av grek. dos´is ’gåva, vad som ges’; besl. med donera