SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
dose´ring substantiv ~en ~ar dos·er·ing·en1fast­ställd mängd av läke­medel etc. med.utstr.vilken dosering är det av blomstergödningen?följ doseringen på flaskandosering (av ngt)sedan 18562sidolutning av väg, jord­vall m.m. trafik.dosering (av ngt)sedan 1673