SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
drama [dra´-el.dra`-] substantiv ~t dramer dram·atlitterärt verk i dialog­form, vanligen av­sett att fram­föras av skåde­spelare på teater­scen litt.vet.scen.tid.SYN.synonympjäs 1synonymskådespel JFRhyponymtragedi 1hyponymkomedihyponymfars dramadialogsamtidsdramaversdramadet antika dramatett drama i tre akteräv. om liknande verk som består av en enda monolog och om liknande verk som huvud­sakligen är av­sett för läsningläsdramanu­mera äv. om film med mer el. mindre dramatiskt inne­hållI sista minuten – amerikanskt drama från 1959äv. om ett dramatiskt skapande ämne (t.ex. i skolan) där man an­vänder teaterliknande roll­spel o.d.dramapedagogäv. bildligtupp­rörande händelse knivdramamorddramatriangeldramadet blodiga dramat när NN mördadesett drama (om ngn/ngt/SATS)boven i dramatsebov sedan 1778av grek. dra´ma ’skåde­spel’, till dra´n ’handla’; jfr drastisk