SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
drama´tisk adjektiv ~t dram·at·isk1som har att göra med teater admin.af.litt.vet.scen.Strindbergs dramatiska produktionhon har dramatisk skolningsedan 17382som ut­spelar sig på ett spännande och upp­skakande sätt admin.af.psykol.efter en dramatisk jakt in­fångades rymlingende dramatiska om­kastningarna i hennes liväv. all­mänt förstärkandemycket stor (och plötslig) en dramatisk ökning av stats­skuldensedan 1790