SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
dras´tisk adjektiv ~t drast·iskkraftigt verkande och ut­förd utan hän­syn till ev. skadliga bi­effekter admin.psykol.vid­ta drastiska åt­gärderdrastiska ned­skärningar i personal­styrkanut­släppen i luften minskas drastiskt (adv.)äv. bildligtchockerande, burdus hon skämtade grovt på sitt vanliga drastiska sättsedan 1850av grek. drastikos´ ’verksam’, till dra´n ’handla’; jfr drama