SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
drunk`na verb ~de ~t drunk·narom­komma genom kvävning i vatten Nollhan drunknade vid badning i strömt vattenäv. bildligtförsvinna (i dominerande om­givning) boken är intressant men man riskerar att drunkna i alla detaljerdrunkna (i ngt)sedan 1000-talett.ex. runristad berghäll, Hilleshög, Upplandrunform truknaþi (pret.), fornsv. drukna, drunkna; bildat till drucken Subst.:vbid1-138217drunknande, drunkning