publicerad: 2021  
aktivism aktivismen
akt·iv·ism·en
substantiv
aktivis´m
praktisk handling från individ el. organisation i syfte att upp­nå (samhälls)förändring
fredsaktivism; miljöaktivism; språkaktivism
sär­skilt med tanke på ökad tolerans m.m. för det som för­ledet an­ger ofta i sammansättn.
kroppsaktivism; mensaktivism
spec. äv. krav på (kraft­full) konkret handling t.ex. militär aktion
aktivismen gjorde sig bred på sina håll i juni 1941
belagt sedan 1915