SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
dräk`tighet substantiv ~en dräkt·ig·het·en1(djurhonas) bärande av foster zool.JFRcohyponymgraviditetcohyponymhavandeskap dräktighetstidvissa pung­djur föder sina ungar efter bara en veckas dräktighetsedan 16402ett far­tygs lastningsförmåga i volymhänseende (mätt i register­ton); förr i vikthänseende sjö.JFRcohyponymregistertoncohyponymtonnage 1cohyponymdeplacement sedan 1731