publicerad: 2021  
allestädes
alle|­städ·es
adverb
all`estädes
ålderdomligt överallt
en alle­städes när­varande Gud; vakt­mästaren var som vanligt alle­städes när­varande
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska alla städis, trol. ombildn. av alla stadhi 'på alla ställen'; jfr ur­sprung till annorstädes, sammastädes