SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
drömm`a verb drömde drömt, pres. drömmer drömm·er1upp­leva en följd av syn­bilder under sömnen psykol.drömma mar­drömmarjag drömde om dig i nattibl. i ut­tryck för tvivel på att ngt verkligen in­träffatdet där har du drömtdrömma (om ngn/ngt/SATS), drömma (ngt/SATS)sedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)fornsv. dröma 2ha stark och tydlig önskan psykol.det jäm­lika sam­hälle han drömde omatt kunna komma i­fråga för tjänsten kan hon bara drömma omspec. i ut­tryck för över­raskninghon hade aldrig kunnat drömma om att vinnadrömma om ngn/ngt/att+V/SATSsedan 1733Subst.:vbid1-138524drömmande; dröm, drömmeri