publicerad: 2021  
amnesti amnestin amnestier
amn·esti·er
substantiv
amnesti´
(all­mänt) efter­skänkande av straff eller åtal särsk. för politiskt brott
vapenamnesti
den nya demokratiskt valda regeringen ut­färdade all­män amnesti för politiska fångar
belagt sedan 1635; av grek. amnesti´a 'glömska', till a- 'ej' och mnesto´s 'ihåg­kommen'