publicerad: 2021  
annandag annan­dagen annan­dagar
ann·an|­dag·en
substantiv
ann`andag
sista helg­dagen i någon av de stora helgerna
(på/under) annandagen
() annandagen
(under) annandagen
annan­dag jul; annan­dag påsk
sär­skilt om annan­dag jul om inget annat an­ges
på annan­dagen hade de kalas för hela släkten
belagt sedan 1530; jfr fornsvenska annan dagh jula 'julens andra dag'