publicerad: 2021  
anpassa anpassade anpassat
verb
an`passa
ändra (något) till större lämplighet för de aktuella om­ständigheterna
någon anpassar någon/något (efter/till någon/något)
någon anpassar någon (efter någon)
någon anpassar någon (efter något)
någon anpassar någon (till någon)
någon anpassar någon (till något)
någon anpassar något (efter någon)
någon anpassar något (efter något)
någon anpassar något (till någon)
någon anpassar något (till något)
någon anpassar något (för någon/något)
någon anpassar något (för någon)
någon anpassar något (för något)
an­passa kraven efter del­tagarnas för­kunskaper; ett djur som an­passats till arktiska förhållanden; arbets­givaren måste an­passa arbets­uppgifterna till med­arbetarnas möjligheter
belagt sedan ca 1820; av tyska anpassen med samma betydelse; jfr ur­sprung till passa
anpassaanpassande, anpassning