publicerad: 2021  
anslag an­slaget, plural an­slag, bestämd plural an­slagen
an|­slag·et
substantiv
an`slag
1 skriftligt med­delande som är upp­satt på väl synlig plats mindre än affisch, plakat och dylikt och vanligen riktat till begränsad grupp
ett anslag (om någon/något/sats)
ett anslag (om någon)
ett anslag (om något)
ett anslag (om sats)
sätta upp ett an­slag; ett an­slag vid huvud­entrén med­delade att före­ställningen var in­ställd
belagt sedan 1677; fornsvenska anslagh 'an­slag, plan'; av lågtyska anslach med samma betydelse; jfr ur­sprung till anslå, 2slå 1
2 summa pengar som sökts eller beviljats för visst ända­mål av myndighet eller dylikt
anslagsgivare; forskningsanslag; materielanslag; tilläggsanslag
ett anslag (belopp) (till någon/något)
ett anslag (belopp) (till någon)
ett anslag (belopp) (till något)
statliga an­slag; ett årligt an­slag; ett an­slag på en miljon beviljades; an­slagen till de fria teater­grupperna skars ner
belagt sedan ca 1630
3 sätt att slå eller träffa projektil eller dylikt
anslagsställe; anslagsvinkel
ett anslag (mot/på något)
ett anslag (mot något)
ett anslag (något)
hennes an­slag på bollen var perfekt
äv. om teknik att an­slå tangenter och dylikt
pianisten hade ett mjukt an­slag
äv. det att slå eller träffa
belagt sedan 1705
4 sätt att in­leda (litterär) fram­ställning eller dylikt
berättelsens an­slag var stimulerande
belagt sedan 1847
5 plan som går ut på att förstöra eller skada
ett anslag (mot någon/något)
ett anslag (mot någon)
ett anslag (mot något)
onda an­slag; han anade intriger och an­slag mot sin person
belagt sedan 1507 brev från Svante Nilsson Sture (Handlingar rörande Skandinaviens Historia)
6 lätt socker­kaka som stomme till tårtor eller bakelser
anslagsring
belagt sedan 1892