SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1dugg`a verb ~de ~t dugg·ar1regna med små fina droppar meteorol.SYN.synonymduggregna det duggade lättduggasedan 1651av sv. dial. dugga med samma betydelse; till dugg 2i vissa ut­tryck före­komma mycket ofta och nästan utan uppe­håll utstr.sensationerna duggade tätt under stadiongalansvaren på tittar­frågan duggade indugga (in) (SÄTT)sedan 1876Subst.:vbid1-138911duggande; dugg (till 1)
2dugg`a substantiv ~n duggor dugg·anmindre tentamen ofta regel­bundet åter­kommande och rutinmässig vard.pedag.var fjor­tonde dag hade de muntlig dugga på de in­lästa av­snittensedan åtm. 1950-talettill ä. sv. dugga ’grundligt förhöra’