publicerad: 2021  
ansträngd ansträngt an­strängda
an|­sträng·da
adjektiv
an`strängd
1 som oavsiktligt vittnar om an­strängning och där­för inte verkar naturlig; särsk. om upp­trädande eller dylikt i um­gänge
hennes leende var en aning an­strängt; fest­talarens an­strängda lustigheter
belagt sedan 1887
2 (allt­för) hårt ut­nyttjad särsk. om resurser och dylikt
överansträngd
ansträngd (av något/någon)
ansträngd (av någon)
ansträngd (av något)
kredit­marknaden var an­strängd; sjuk­husets personal var hårt an­strängd
belagt sedan 1847