publicerad: 2021  
antagande an­tagandet an­taganden
an|­tag·and·et
substantiv
an`tagande
(tanke­mässig) förklaring eller (osäkert) förmodande som inte bekräftats av verkligheten (men kan el. ska prövas av nya fakta)
ett antagande (om något/sats)
ett antagande (om något)
ett antagande (om sats)
ett antagande (sats)
ett rimligt an­tagande; varje ekonomisk prognos måste bygga på osäkra an­taganden om bl.a. växel­kurs­relationer
belagt sedan 1867