SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
duka un´der verb dukade dukat duk·arom­komma efter att ha förlorat kamp för livet NollJFRcohyponymgå under arten dukade under på 1700-talethan dukade under i det kalla vattnethon dukade till sist under för cancernduka under (av/i ngt), duka under (för ngn/ngt)sedan 1747av lågty. underduken ’dyka ner’; jfr ducka, dyka