SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
dum`pa verb ~de ~t dump·ar1sänka av­fall, vanligen i havet sjö.man ville dumpa överskotts­lager av nerv­gifter i havetibl. bildligt(brutalt) över­ge hon är lite nere för hon har blivit dumpad av sin pojk­vändumpa ngn/ngt (ngnstans)sedan 1968av eng. dump med samma betydelse; identiskt med sv. dial. dumpa, dompa ’falla tungt; stjälpa’; jfr dimpa 2sänka (priser) kraftigt för att knäcka konkurrenter o.d. ekon.de svarta firmorna dumpade prisernaäv. med konstruktionsväxlingdumpade varordumpa marknadendumpa ngtsedan 1909Subst.:vbid1-138997dumpande, vbid2-138997dumpning; vbid3-138997dumping (till 2)