publicerad: 2021  
argumentera argumenterade argumenterat
verb
argumente´ra
fram­föra argument för el. mot viss stånd­punkt i viss fråga
någon argumenterar (för/mot någon/något/att+verb/sats)
någon argumenterar (för någon)
någon argumenterar (för något)
någon argumenterar (för sats)
någon argumenterar (för att+verb)
någon argumenterar (mot någon)
någon argumenterar (mot något)
någon argumenterar (mot sats)
någon argumenterar (mot att+verb)
någon argumenterar (med någon)
argumentera mot ett förslag; hon argumenterade väl­taligt för sin åsikt
ibland försvagat diskutera
pojkarna stod och argumenterade om något
belagt sedan 1645
argumenteraargumenterande, argumentering, argumentation