publicerad: 2021  
armod armodet
arm·od·et
substantiv
ar`mod
svår fattigdom på gränsen till nöd
(i) armod
leva i armod
belagt sedan 1360 (Några Gambla Stadgar); fornsvenska armodh; av lågtyska armot med samma betydelse, till arm 'fattig' och -od, -ot, urspr. 'försedd med'; jfr ur­sprung till 2arm