publicerad: 2021  
arrangera arrangerade arrangerat
verb
[-aŋ∫e´-] el. [-an∫e´-]
1 för­bereda och sätta (viss aktivitet) i verket
någon arrangerar något
arrangera ett möte; en jazz­festival arrangeras i an­slutning till fest­spelen; den lilla konst­salongen har arrangerat en ut­ställning
äv. med av­seende på konkreta före­mål ordna
blom­gruppen var vackert arrangerad
äv. ordna i över­driven ut­sträckning
allt­ihop verkade lite väl arrangerat, lite mer spontanitet hade inte skadat
belagt sedan 1818; av franska arranger med samma betydelse, till à 'till' och ranger 'ordna'; jfr ur­sprung till rang
2 bearbeta (musik­stycke) för annan besättning
någon arrangerar något (för någon/något)
någon arrangerar något (för någon)
någon arrangerar något (för något)
NN har arrangerat piano­styckena för orkester
belagt sedan 1792
arrangeraarrangerande, arrangering, arrangemang