publicerad: 2021  
attityd attityden attityder
attit·yd·en
substantiv
attity´d
1 (tydligt visad) in­ställning till viss person el. före­teelse
översittarattityd
en attityd (mot/till någon/något/sats)
en attityd (mot någon)
en attityd (mot något)
en attityd (mot sats)
en attityd (till någon)
en attityd (till något)
en attityd (till sats)
en positiv attityd; en stöddig attityd; en slapp attityd från elevernas sida; in­ta en av­vaktande attityd
äv. om en pose i klassisk balett
belagt sedan 1773 i bet. 'pose'; av franska attitude med samma betydelse; av medeltidslat. aptitu´do 'lämpligt till­fälle', till lat. ap´tus 'tjänlig'; jfr ur­sprung till aptera
2 var­dagligt vanligen obestämd form sing. egen, ut­präglad stil ofta upp­visad på ett själv­medvetet sätt
bandet har attityd
belagt sedan 1990; av engelska attitude med samma betydelse