publicerad: 2021  
avbild av­bilden av­bilder
av|­bild·en
substantiv
a`vbild
person eller före­teelse som ut­seende­mässigt mycket liknar en för­laga
någons avbild en avbild av någon
hon är en av­bild av sin mor; Gud skapade människan till sin av­bild
belagt sedan 1710