SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
dygnsvila [dyŋ`ns-] substantiv ~n dygns|­vil·antid (ett an­tal timmar) med sömn och vila som åter­kommer dygn efter dygn för de flesta människor vid ungefär samma tid­punkter jur.tid.ofta i juridiska samman­hangman an­ses vara bo­satt där man regelmässigt har sin dygnsvilasedan 1983