publicerad: 2021  
avfärd av­färden av­färder
av|­färd·en
substantiv
a`vfärd
på­börjande av resa bort från viss plats
en avfärd (från något) (till något)
en bråd­störtad av­färd; för­bereda av­färden; äntligen var de redo för av­färd
belagt sedan 1629