publicerad: 2021  
avgång av­gången av­gångar
av|­gång·en
substantiv
a`vgång
1 (plan­enlig) av­färd från utgångs­punkt särsk. av kollektiva transport­medel
MOTSATS ankomst
avgångstid
avgång (från något)
olyckan skedde all­deles efter planets av­gång
röd av­gång resa till rabatterat prisoch på udda tid; markerat med röd symbol i tid­tabell; äv. bildligt, t.ex. om särsk. billig bio­föreställning: med röd av­gång kunde man få biljetterna för halva priset
belagt sedan 1841
2 från­trädande av tjänst eller upp­drag
(någons) avgång (från något)
regeringens av­gång kom helt över­raskande
i sammansättn. äv. slut­förande av ut­bildning
naturlig av­gång från­trädande av tjänst på grund av pensionering eller döds­fallpersonalminskningen upp­nåddes med hjälp av naturlig av­gång
belagt sedan 1719
3 bort­gående av gas, vätska, energi eller dylikt
sädesavgång; värmeavgång
urinens av­gång
belagt sedan 1765