publicerad: 2021  
avhopp av­hoppet, plural av­hopp, bestämd plural av­hoppen
av|­hopp·et
substantiv
a`vhopp
1 hopp ner eller bort från något
ett avhopp (från något) (till något)
sär­skilt bildligt det att plötsligt lämna ett land eller en organisation spec. av politiska skäl
den kinesiske poetens av­hopp till väst; NN:s av­hopp från riks­dagen
belagt sedan 1950
2 plötslig ändring av rörelseriktningen hos ett vilt djur vid drev el. vid upp­sökandet av dag­legan; särsk. i fråga om hare
SYN. avsprång
belagt sedan 1892