publicerad: 2021  
avkoppling av­kopplingen av­kopplingar
av|­koppl·ing·en
substantiv
a`vkoppling
uppe­håll i var­daglig verksamhet särsk. arbete; i form av vila el. någon stimulerande syssel­sättning som ger åter­hämtning
avkoppling (från något)
en stunds av­koppling; han bakar bröd som av­koppling; hon unnar sig några veckors av­koppling på sommaren
belagt sedan 1943