publicerad: 2021  
avleda avledde avlett, presens avleder
verb
a`vleda
1 äv. lös förbindelse, se leda av leda i annan riktning vanligen bort
någon/något avleder något (från något)
någon avleder något (från något)
något avleder något (från något)
Dalälvens vatten kan av­ledas in i Fyris
ofta bildligt
kampanjen startades för att av­leda upp­märksamheten från varubristen
belagt sedan 1640
2 bilda nytt ord av ett redan existerande genom tillägg av prefix eller suffix
någon avleder något (av/från något)
någon avleder något (av något)
någon avleder något (från något)
ordet "godhet" är av­lett av ordet "god" med hjälp av suffixet "het"
äv. ut­vidgat bilda kortavledning
belagt sedan 1753
avledaavledande, avledning