publicerad: 2021  
avlida avled avlidit avliden avlidna, presens avlider
av|­lid·er
verb
a`vlida
nå livets slut
någon avlider (av/i något)
någon avlider (av något)
någon avlider (i något)
hennes make har av­lidit i en ålder av 83 år; föraren av person­bilen av­led senare av sina skador från kollisionen med last­bilen
belagt sedan mitten av 1300-talet (Östgöta-Lagen); fornsvenska afliþa 'gå bort; fara hädan; dö'; till lida 2