publicerad: 2021  
bagatell bagatellen bagateller
bagat·ell·en
substantiv
bagatell´
något som är obetydligt i det aktuella samman­hanget
av­färda något som en ren bagatell
äv. konkret om mindre verk eller dylikt sär­skilt musik
Für Elise, Beethovens kan­ske mest kända bagatell för piano; hans nya roman är en charm­full bagatell
belagt sedan ca 1710; av franska bagatelle, diminutiv till lat. ba´ca '(ett) bär'