publicerad: 2021  
baner baneret, plural baner, bestämd plural baneren
ban·er·et
substantiv
bane´r
fana som an­vänds som samlings­tecken buren på stång, vanligen fram­för en grupp människor
vanligen bildligt om konkret el. abstrakt samlande symbol
under frihetens baner
belagt sedan mitten av 1300-talet (Konung Magnus Erikssons Landslag); fornsvenska baner; av franska bannière med samma betydelse; av germ. urspr.