publicerad: 2021  
barnbarn barn­barnet, plural barn­barn, bestämd plural barn­barnen
barn|­barn·et
substantiv
ba`rnbarn
barn till (viss persons) barn
någons barnbarn barnbarn till någon
hon är barn­barn till NN; hitta på något kul med barn­barnen på höst­lovet
Guds barn­barn barn till präst eller annan djupt religiös personskildringar av hur Guds barn­barn hanterar sin egen tro finns det gott om
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska barnabarn