publicerad: 2021  
barrikad barrikaden barrikader
barr·ik·ad·en
substantiv
barrika´d
till­fällig försvars­vall för av­spärrning av trånga passager vid gatustrider eller dylikt
de byggde barrikader av sop­tunnor, uppbrutna stolpar och gatuskyltar
ofta bildligt, spec. för att beteckna plats för upprors­strider i all­mänhet
han kämpade på barrikaderna under revolutionen
spec. äv. abstrakt
diskutera över de ideologiska barrikaderna
belagt sedan 1690; 1945 i bildlig bemärkelse; av ita. barricata med samma betydelse, till barricare 'spärra', till barra 'stång'; jfr ur­sprung till 2barr!!