publicerad: 2021  
begränsa sig begränsade begränsat
verb
begrän´sa sig
fatta sig kort
begränsa sig (till något/att+verb)
begränsa sig (till något)
begränsa sig (till att+verb)
en talare som hade svårt att begränsa sig
ibland äv. i fråga om in­skränkning av annan verksamhet
odlarna tvingades begränsa sig till att göra torra viner
belagt sedan ca 1815
begränsa sigbegränsande, begränsning