publicerad: 2021  
begynnelse begynnelsen begynnelser
be·gynn·els·en
substantiv
begynn´else
sär­skilt bibliskt; något ålderdomligt ut­om i vissa ut­tryck första början av något som fort­lever el. ut­vecklas
(i) begynnelsen (av något) begynnelse (till något)
i tidernas begynnelse; en tro­tjänare som varit med sedan före­tagets begynnelse
belagt sedan 1484 (Josua bok, Domare boken); fornsvenska begynnilse
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Bibeln (1917 års övers.), 1. Mos. 1:1