publicerad: 2021  
beröra berörde berört, presens berör
verb
berö´ra
1 komma eller vara i direkt kontakt med något före­mål; vanligen med händerna
någon berör någon/något
någon berör någon
någon berör något
livs­farligt att beröra ledningen; medicinen hade inte berörts av människo­hand
ibland med före­ställning om helande verkan eller dylikt
prästen berörde den sjukes panna
äv. bildligt
något berör något
ytterligheterna berör var­andra
belagt sedan 1749; fornsvenska beröra 'om­tala; beröra'
2 kort­fattat behandla i resonemang
någon/något berör något/sats
någon berör något
någon berör sats
något berör något
något berör sats
här ska bara ett par aspekter beröras; upp­satsen berör tvåspråkighets­problemet
belagt sedan 1506 brev från rikets råd (Handlingar rörande Skandinaviens Historia)
3 ha in­verkan på person el. annan före­teelse
något berör någon/något
något berör någon
något berör något
konflikten berör flera parter; ned­läggningen av fabriken berörde hela sam­hället
ibland spec. med in­verkan på känslor
händelsen berörde honom illa; han kände sig obehagligt berörd
belagt sedan 1871
beröraberörande, beröring