publicerad: 2021  
beskedlig beskedligt beskedliga
be·sked·lig
adjektiv
beske´dlig
som i (allt­för) liten grad hävdar sin vilja eller sina an­språk om person
han är kan­ske lite för beskedlig för att vara hög­stadie­lärare
äv. om handling och dylikt
hans prudentliga klädsel och beskedliga upp­syn; förslaget fick ganska beskedlig kritik
äv. försvagat mått­full, anspråks­lös, måttlig
hon var ganska beskedlig i sina krav; de fick skäll för mycket beskedliga miss­tag
äv. bildligt föga spännande, tam
det fanns inget annat spänningsmoment i filmen än några ganska beskedliga bil­jakter
belagt sedan 1544; 1942 i bildlig bemärkelse; jfr fornsvenska beskedheliker, bl.a. 'förståndig'; jfr ur­sprung till 1besked!!